Spółka cywilna

Realizacja planów gospodarczych jest dużo łatwiejsza jeśli możemy podzielić pomiędzy różne osoby wykonywanie zadań. Spółka cywilna to najtańsza i najłatwiejsza w obsłudze forma prawna dedykowana dwóm lub więcej osobom. Ta forma działalności charakteryzuje się dzieleniem przez wspólników zysków, ryzyk, kosztów oraz obowiązków związanych z jej prowadzeniem. Ścisła współpraca i pełne wzajemne zaufanie wspólników jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu w formie spółki cywilnej.

Pamiętaj, że prowadząc działalność w formie spółki cywilnej ponosisz solidarnie ze wspólnikami osobistą odpowiedzialność za wszelkie wydatki i długi biznesowe Twojej firmy (jak np. zadłużenie związane z Twoim biznesem czy szkodę wyrządzoną przez wadliwy produkt). Oznacza to, iż Twój kontrahent, klient lub pożyczkodawca będzie mógł żądać aby zobowiązanie firmy było zaspokojone zarówno ze wspólnego majątku wspólników spółki, jak i z Waszych osobistych aktywów. Jeśli nie czujesz się z tym komfortowo, możesz rozważyć wybór innej formy działalności lub skonsultuj z Legalspot ewentualne prawne możliwości ochrony swojego majątku osobistego.