Spółka jawna

Prowadzenie działalności wspólnie z innymi osobami oferuje wiele korzyści, a jedną z nich jest dzielenie się wieloma obowiązkami związanymi z prowadzeniem firmy. Jeżeli planujesz rozwijać swój pomysł korzystając z zasobów oraz kompetencji jej wspólników, których relacje oparte są na zaufaniu oraz ścisłej współpracy, to spółka jawna może być formą prawną w ramach której możecie realizować swoje przedsięwzięcie.
Neutralność podatkowa, podstawowe wymogi formalne oraz stosunkowo niskie koszty jej prowadzenia przekonują wielu przedsiębiorców do prowadzenia działalności właśnie w tej formie prawnej.

Każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką w wypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Oznacza to, że w przypadku powstania podstawy do zwrotu należności w pierwszej kolejności Twoi wierzyciele będą mogli zaspokoić się z majątku spółki – w sytuacji jednak gdy taki majątek nie wystarczy na zaspokojenie zobowiązania Twojego wierzyciela, będzie mógł on egzekwować swój dług z majątków osobistych wspólników. Jeśli nie czujesz się z tym komfortowo, możesz rozważyć wybór innej formy działalności lub skonsultuj za darmo z KIU ewentualne prawne możliwości ochrony swojego majątku osobistego.