Spółka komandytowa

Jeśli jeden lub więcej z Twoich wspólników będzie wykonywać większość zadań operacyjnych spółki, natomiast drugi z nich będzie miał ograniczone prawo do prowadzenia spraw spółki i jednocześnie ograniczoną odpowiedzialność, powinieneś rozważyć utworzenie spółki komandytowej.
Elastyczność w formułowaniu zapisów umowy spółki, w tym dotyczących wypłacania realizowanych przez nią zysków przekonują przedsiębiorców do wyboru tej formy prawnej.

Każda spółka komandytowa musi prowadzić księgi rachunkowych niezależnie od uzyskanych przychodów – oznacza to wyższy poziom formalności w prowadzeniu działalności w tej formie aniżeli prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej czy spółki jawnej.

Jednocześnie konstrukcja prawna spółki komandytowej pozwala na osiągniecie efektu ograniczenia odpowiedzialności obu jej wspólników – zarówno komplementariusza jak i komandytariusza spółki. Skonsultuj z Legalspot wymogi prawne dla stworzenia takiej struktury prawnej.