Spółka partnerska

Jeśli w ramach firmy zamierzasz wspólnie ze swoimi wspólnikami realizować wolny zawód (jak np. aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, lekarz, lekarz dentysta, fizjoterapeuta, tłumacz przysięgły lub psycholog), powinieneś rozważyć utworzenie spółki partnerskiej. Neutralność podatkowa spółki, rozgraniczenie odpowiedzialności partnerów wyłącznie za swoje działania oraz elastyczność w formułowaniu zapisów umowy spółki, w tym dotyczących wypłacania realizowanych przez nią zysków przekonują przedsiębiorców do wyboru tej formy prawnej.

Wspólnikami spółki partnerskiej mogą być wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód, przy czym nie jest konieczne jest aby każdy ze wspólników wykonywał ten sam wolny zawód (w związku z czym możliwe jest aby partnerami w spółce byli np. doradcy podatkowe, radcy prawni, księgowi oraz biegli rewidenci).