Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Twoje długoterminowe plany obejmują poszukiwanie inwestorów, sprzedaż firmy lub ewentualnie wejście na giełdę? Jako właściciel oczekujesz zapewnienia ochrony prawnej Twojego majątku osobistego na wypadek gdyby Twoja firma trafiła na wzburzone wody? Jeżeli tak, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być dla Ciebie idealnym wyborem. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością to struktura która jest dobrze rozumiana oraz rozpoznawalna przez instytucje finansowe, dostawców i klientów.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to również większe wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji, procesów operacyjnych i sprawozdawczości podatkowej i finansowej. Dlatego też prowadzenie firmy w tej formie jest odpowiedni dla firm dysponujących wystarczającymi zasobami, aby zapewnić zgodność ze wszystkimi wymogami prawnymi i regulacyjnymi, które mają zastosowanie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W niektórych przypadkach zyski spółek z ograniczoną odpowiedzialnością opodatkowane są dwukrotnie – po pierwsze, kiedy firma osiąga zysk, i ponownie, gdy wypłacane są dywidendy jej udziałowcom . Niemniej jednak ostatnie zmiany podatkowe uczyniły z tej formy prawnej bardziej optymalną formą podatkową opcją, wprowadzając zryczałtowaną stawkę podatkową w podatku dochodowym w wysokości 9%.