Fundusze Europejskie

Legalspot realizuje projekty przy wsparciu funduszy unijnych!

Fundusze Europejskie

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwinięcie w Polsce Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstwa typu startup tj. Legalspot sp. z o.o. w oparciu o innowacyjną w skali ponadkrajowej internetową platformę wykorzystującą mechanizm maszynowego uczenia się do automatyzacji czynności działów prawnych przedsiębiorstw i przygotowany model biznesowy w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, który następnie został zweryfikowany z przyszłymi użytkownikami.

Planowane efekty

Finalnym rezultatem projektu jest wprowadzenie na rynek polski innowacji produktowej w postaci aplikacji, świadczącej usługi w modelu SaaS, która będzie miała coraz więcej klientów. Dzięki niej przedsiębiorstwa zyskają dotychczas niedostępną możliwość automatyzacji pracy prawników wewnętrznych. Dodatkowo platforma wykorzystując inteligentną analitykę gromadzonych danych będzie oferować zautomatyzowane narzędzie do zarządzania ryzykiem prawnym przedsiębiorstwa dla celów ograniczania i mitygowania takich ryzyk.

Wartość projektu:

1 207 244,05 zł

Wkład Funduszu Europejskiego:

999 621,25 zł
Legalspot
Digitalizuj procesy prawne w Twojej firmie aby tworzyć lepsze umowy!
Projekt realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
Projekt zrealizowany za pomocą Funduszy Europejskich
Wszystkie prawa zastrzeżone ® 2023, Legalspot Sp. z o. o.
Stworzone przez
Estimity